Adatkezelési szabályzat

Az IMPERIAL NRG Korlátolt Felelősségű Társaság 

adatkezelési szabályzata

Az alábbiakban tájékoztatást kívánunk biztosítani az IMPERIAL NRG Kft. által kezelt adatok típusairól és az ilyen adatkezelés céljairól. Ezenfelül szeretnénk tájékoztatni Önt az adatvédelem jelentős jogi vonatkozásairól, így például az Ön jogairól.

A: Adatkezelő 

Az Ön adatait kezelő fél (Adatkezelő) az IMPERIAL NRG Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: IMPERIAL NRG Kft.; székhely: 8225 Szentkirályszabadja, Viola utca 4.; adószám: 25398052-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-518074). 

B: A személyes adatok kategóriái 

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor: 

• Törzsadatok: Ide tartozik például a keresztnév, vezetéknév, (magán és/vagy üzleti) cím, születési idő. 

• Kommunikációs adatok: Ide tartozik például a (magán és/vagy üzleti) telefonszám és e-mail-cím, a fax szám, ha van ilyen, továbbá a kommunikációs tartalmak (pl. e-mailek, levelek, faxok). 

• Szerződéses adatok: Ide tartoznak például a kölcsönzési információk (járműkategória, átvételi és leadási időpontok, átvételi és leadási fióktelep, megrendelt kiegészítők/szolgáltatások), a kölcsönszerződés száma, a foglalási szám, a jogosítvány adatai, a jogosítványon látható fénykép, az Ön által kölcsönzött jármű rendszáma, továbbá az ügyfélmegtartással és partnerprogramokkal kapcsolatos információk. 

• Pénzügyi adatok, így például a bankkártyával kapcsolatos adatok.

• Önkéntesen megadott adatok: Olyan adatok, amelyeket Ön önkéntes jelleggel ad meg nekünk, anélkül, hogy mi azt kifejezetten kértük volna, és tartalmazzák például a jármű felszereltségével és kategóriájával kapcsolatos preferenciáit. 

• Különleges adatkategóriák: Baleset, a jármű károsodása vagy más, hasonló esemény bekövetkeztekor a vonatkozó ügymenettel és a keletkezett kárral kapcsolatos adatokat kezelünk. Ezek az adatok származhatnak az ügyfelektől, az utasoktól és a sérült felektől. Az ilyen körülmények esetén kezelt adatok tartalmazhatnak egészségi állapottal, például sérüléssel, véralkoholszinttel, kábítószer hatása alatt történő járművezetéssel kapcsolatos, illetve más hasonló adatokat. 

• Harmadik személyek adatai: Amennyiben a járműkölcsönzéssel kapcsolatban harmadik felek (pl. családtagok, további sofőrök, utasok) adatait adta meg részünkre, úgy ezen adatokat is kezeljük. 

• Helyadatok: A nyomkövető / GPS berendezés által kezelt adatok köre. 

C: Az IMPERIAL NRG Kft. által végzett adatkezelés jogalapja 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR, azaz General Data Protection Regulation) 6. cikk (1) a) pontja: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben és olyan mértékben, amennyiben és amilyen mértékben Ön ahhoz a hozzájárulását adta. 

A GDPR 6. cikk (1) b) pont: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül, ha arra olyan szerződés teljesítése érdekében van szükség, amelyben Ön az egyik fél, vagy amennyiben az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. jármű foglalása esetén). 

GDPR 6. cikk (1) c) pont: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelés az IMPERIAL NRG Kft. jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. 

GDPR 6. cikk (1) f) pont: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő, vagyis az IMPERIAL NRG Kft., vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett, vagyis az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságjogai. 

GDPR 9 (2) cikk f) pont: E rendelkezés alapján az egyes különleges kategóriákba tartozó személyes adatok kezelése jogszerű, amennyiben kezelésük jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Ilyen különleges kategóriákba tartozó személyes adatok például az érintettek egészségével kapcsolatos adatok.

D: Az IMPERIAL NRG Kft. által végzett adatkezelés célja 

1. Járművek foglalása és kölcsönzése 

Az adatkezelés célja 

Törzsadatait, kommunikációs adatait, szerződéses adatait, pénzügyi adatait és bármely önkéntesen megadott adatait foglalásai érvényesítésének és a kölcsönszerződés megkötésének és teljesítésének érdekében kezeljük.

Törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait ezenfelül ügyfélszolgálati célokra is felhasználjuk, így például, ha Ön panasszal fordul hozzánk, vagy szeretné foglalását megváltoztatni. 

Amennyiben járművét utazási iroda, online utazási iroda vagy más iroda segítségével foglalja le, úgy partnereink továbbítják részünkre az Ön törzsadatait, kommunikációs adatait, kölcsönzési információit és, adott esetben, pénzügyi adatait. 

Törzsadatait és szerződéses adatait elszámolás céljából (pl. jutalékok és az értékesítések feldolgozása) is felhasználjuk, például utazási irodákkal, más ügynökségekkel, franchise partnerekkel és együttműködési partnerekkel. Annak érdekében, hogy foglalási kérését teljesíteni tudjuk, adatait partnervállalataink felé is továbbítjuk, ha az Ön által kért jármű vagy járműtípus nem áll rendelkezésünkre. 

Ezenfelül jogszabály szerint kötelesek vagyunk – a bűncselekmények megelőzésének és vizsgálatának céljából – az Ön törzsadatait és kommunikációs adatait a számunkra biztosított hivatalos bűnelkövetői listákkal összevetni. Az ilyen összehasonlítások a veszélyek elkerülését és az állami hatóságok bűnüldözését is szolgálják. 

Adatait továbbá az Ön és saját biztonságunk érdekében, így például a fizetésképtelenség és a vagyon elleni bűncselekmények (különösképp a csalás, lopás és sikkasztás) elkerülése érdekében is felhasználjuk. 

Néhány kölcsönzési helyszínünkön olyan technológiát használunk, amely vizsgálja a személyazonosító okmányok (különösen a vezetői engedély) hitelességét, és az adatokat nem manuálisan, hanem elektronikusan rögzíti. 

Amennyiben Ön kölcsönzésének számlás fizetését kéri, úgy törzsadatait és pénzügyi adatait hitelképességének hitelintézetektől szerzett vonatkozó információk segítségével való felmérésére is felhasználjuk. 

Miután mindkét fél teljesítette a kölcsönzési szerződésből eredő kötelezettségeit, az Ön törzsadatait, pénzügyi és szerződéses adatait a jogszabályban előírt megőrzési időszak lejártáig tároljuk. 

A fenti adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja vonatkozik a foglalások érvényesítésével, a szerződések megkötésével és teljesítésével, valamint az ügyfélszolgálati célokkal kapcsolatos adatkezelésre, az azokhoz szükséges mértékben. 

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja vonatkozik a harmadik személyekkel történő elszámolással, saját jogi követeléseink érvényesítésével, a kockázatok mérséklésével és a csalás megelőzésével kapcsolatos adatkezelésre, az azokhoz szükséges mértékben. 

A GDPR 6. cikk (1) c) pontja vonatkozik a bűncselekmények azonosításával, megelőzésével és kivizsgálásával, a jogosítványok adatainak vizsgálatával és tárolásával, valamint a kereskedelmi jogszabályok és adójogszabályok által előírt adatmegőrzési időszakoknak való megfeleléssel kapcsolatos adatkezelésre, az azokhoz szükséges mértékben. 

Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben Jogos érdekünk, amely szerint az Ön személyes adatait szolgáltatásaink és ügyfélszolgálatunk fejlesztésére használjuk fel, abból ered, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat kívánjuk nyújtani és fenntartható módon szeretnénk növelni ügyfeleink elégedettségét. 

A vállalatunkat és járműveinket érő károk elkerülése érdekében végzett elemzésekhez szükséges adatkezelés tekintetében jogos érdekünk abból ered, hogy költségeket illető biztosítékokat fenntartsuk és megelőzzük az olyan gazdasági hátrányokat, mint például amelyek a fizetés elmaradásából és a járműveink elvesztéséből erednek. 

A címzettek kategóriái 

Adatait a fent meghatározott célokra (különösen a helyi partnernek a foglalásról való tájékoztatása érdekében vagy a hitelkártyával történő fizetésnek az Ön hitelkártya-társaságával történő feldolgozásához) a következő címzettekkel közöljük: Informatikai szolgáltatók, telefonos ügyfélszolgálatok, követeléskezelő cégek, pénzügyi szolgáltatók, hitelintézetek, a SIXT Group vállalatai, együttműködő partnerek és franchise partnerek. 

Ezenfelül a csalás megelőzésére szolgáló intézkedéseink részeként személyes adatokat továbbítunk olyan harmadik feleknek, amelyek csalás áldozataivá váltak vagy amelyek – korábban vagy az adott időben – csalás kockázatának vannak kitéve.

2. Marketing és közvetlen hirdetés 

Az adatkezelés célja 

Törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait az ügyfélmegtartás, az ügyfélhűség- és bónuszprogramok (beleértve a saját és az együttműködő partnereink programjait) megvalósítása, az ügyfeleknek nyújtott kínálat optimalizálása, piac- és közvéleménykutatás céljából kezeljük. 

Bármikor kérheti, hogy személyes adatait ne használjuk közvetlen marketing célokra. Erre irányuló kérését kérjük ide küldje: 8225 Szentkirályszabadja, Viola utca 4.

Az adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja vonatkozik a kifejezett előzetes hozzájárulást igénylő, közvetlen marketing intézkedések megvalósítása céljából történő adatkezelésre.

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja vonatkozik a kifejezett előzetes hozzájárulást nem igénylő, közvetlen marketing intézkedések megvalósítása és az említett marketing intézkedések megvalósításának céljából történő adatkezelésre. 

Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben Jogos érdekünk személyes adatainak a közvetlen marketing intézkedések megtételéhez és az említett marketing intézkedésekhez történő felhasználásához azon alapul, hogy szolgáltatásainkkal szeretnénk meggyőzni Önt, és célunk, hogy hosszú távú ügyfélkapcsolatot alakítsunk ki Önnel. 

A címzettek kategóriái 

A fent meghatározott célok érdekében adatait informatikai szolgáltatókkal, telefonos ügyfélszolgálatokkal, reklámpartnerekkel, valamint ügyfélmegtartási és bónuszprogramok szolgáltatóival közöljük.

3. Céges ügyfelek/harmadik személyek általi fizetés 

A jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célok érdekében adatainak kezelésére abban az esetben is sor kerül, ha munkáltatóján keresztül kölcsönöz járművet. Ez értelemszerűen azokra az esetekre is vonatkozik, ha harmadik személy fizeti ki a számlát. 

Az Ön adatainak címzettjei 

A kölcsönzés során gyűjtött adatokat (leginkább számlák és kölcsönzési szerződések, esetleg havi kimutatások, valamint esetleges forgalmi jegyek és baleseti jelentések formájában) továbbítjuk a munkáltatónak vagy annak a harmadik személynek, aki a számlát kifizeti. 

A fenti adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja az adatkezelésnek a foglalások érvényesítéséhez, a szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint az ügyfélszolgálati célokhoz szükséges mértékére vonatkozik, egyebekben a 6. cikk (1) f) pont irányadó. 

Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben Amennyiben az adatkezelésre a számla munkáltató vagy a harmadik személy általi kiegyenlítése vagy tények tisztázása céljából kerül sor (különösen baleset vagy szabálysértés esetén), jogos érdekünk, hogy a számlaösszegeket és egyéb követeléseket érvényesíteni tudjuk, illetve meg tudjuk határozni azt a személyt, akivel szemben a kárigény fennáll.

4. Káresetek, balesetek, szabálysértések 

Az adatkezelés célja Amennyiben járművünket ért kárt fedez fel, Ön vagy egy másik személy kárt okozott a járműben, vagy Ön vagy egy másik személy a járművünket érintő balesetet szenved, úgy törzsadatait, kommunikációs adatait, szerződéses adatait, pénzügyi adatait és, adott esetben, az egészségével kapcsolatos adatait kezeljük a következő célokból: 

• panaszok átvétele és feldolgozása 

• ügyfélszolgálat biztosítása kár esetén 

• kárigények rendezése 

• balesetekből származó károk feldolgozása (az Ön és az olyan harmadik személyek, mint például a rendőrség, a járművet később kölcsönbe vevő személyek, a szemtanúk stb. által nyújtott információ alapján végzett adatkezelés)

Ide tartoznak a fent említett adatkategóriák (pl. biztosítótársaságokkal szembeni) kárigények rendezése érdekében történő kezelése. 

A káresetekkel és balesetekkel kapcsolatos intézkedés során szintén kezeljük törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait a káresetekhez nyújtott segítő szolgáltatásaink nyújtása céljából. 

Törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait ezenfelül jogszabályon alapuló kötelezettségeink teljesítése érdekében is kezeljük (pl. a vizsgálatot végző hatóság számára információt biztosítsunk). 

Amennyiben az illetékes hatóságok feltételezik, hogy Ön valamelyik járművünkkel valamilyen szabálysértést vagy bűncselekményt követett el, úgy nem csak az általunk tárolt törzsadatokat, de az illetékes hatóságok által rendelkezésünkre bocsátott adatokat is kezeljük. 

Törzsadatait, kommunikációs adatait, pénzügyi adatait, szerződéses adatait és, adott esetben, az egészségével kapcsolatos adatait az Önnel szembeni esetleges követeléseink védelmének és érvényesítésének érdekében is kezelhetjük, így például a fizetés elmaradása vagy a járművünkben okozott kár esetén felmerülő követelések esetében.

Az adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja vonatkozik a panaszok kezelésének, az ügyfélszolgálat kár esetére való biztosításának, és a balesetekből eredő károk feldolgozásának céljából történő adatkezelésre. 

A GDPR 6. cikk (1) c) pontja vonatkozik a balesetekből eredő károk feldolgozásának céljából történő adatkezelésre. 

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja a kárigények rendezésének, Önnel szembeni fennálló esetleges követelések érvényesítésének, és a szabálysértésekkel kapcsolatos követelések intézése céljából történő adatkezelésre vonatkozik. 

A GDPR 9. cikk (2) f) pontja az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozik jogi követelések megalapozása, érvényesítése vagy védelmek céljából. 

Jogos érdek: abban a mértékben, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) f) pontja az adott adatkezelés típusára vonatkozik 

Jogos érdekünk, amely szerint az Ön személyes adatait felhasználhatjuk kárigények rendezésének és az Önnel szembeni esetleges követeléseink érvényesítésének céljából, abból ered, hogy megkívánjuk védeni vállalatunkat a károktól és biztosítani szeretnénk, hogy ügyfeleink számára ép járműveket nyújthatunk. Ezenfelül a harmadik felekkel (pl. biztosítótársaságokkal) való szerződéses kapcsolataink értelmében kötelesek vagyunk adatait kárigények rendelkezésének céljából kezelni. E téren jogos érdekünk szerződéses kötelezettségünkből ered. 

A címzettek kategóriái 

A fent meghatározott célok érdekében adatait a következő címzettekkel közöljük: állami hatóságok (nyomozó hatóság, szabályozó hatóság, rendőrség), követeléskezelő cégek, szakértők, segítségnyújtást végző szolgáltatók, ügyvédek és biztosítótársaságok.

5. Csatlakoztatott járművek 

Az adatkezelés célja 

Az IMPERIAL NRG Kft. járművei ún. „csatlakoztatott jármű” funkcióval rendelkezhetnek, amely hozzáférést biztosít számunkra a jármű helyadataihoz és állapotához, például a jármű lezárására, sebességére, valamint a biztonsági rendszer érzékelőjének és aktiválásának (pl. légzsák) állapotára vonatkozó információkhoz. Ezeknek az adatoknak a kezelésére kizárólag a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében kerül sor, ha a járművet a kikötött határidőn belül nem hozzák vissza, vagy a szerződésben meghatározott területen kívül (pl. országhatár vagy kikötő közelében) használják, illetve a járműben esett károk és a balesetek megállapítása, bizonyítása és kivizsgálása érdekében szükséges. 

Az adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) f) pont. 

Jogos érdek: abban a mértékben, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) f) pontja az adott adatkezelés típusára vonatkozik 

Jogos érdekünk, hogy személyes adatait felhasználjuk a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, valamint a járműben esett károk megállapítása, bizonyítása és kivizsgálása céljából járműflottánk és szerződéses vagy szerződésen kívüli jogaink védelme érdekében. 

A címzettek kategóriái 

Egyes országok és autókategóriák esetében a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében geolokalizációs szolgáltatókkal működünk együtt.

6. Jogszabályi rendelkezéseken alapuló adatkezelés 

Az adatkezelés célja 

Törzsadatait, kommunikációs adatait, szerződéses adatait és pénzügyi adatait ezenfelül az IMPERIAL NRG Kft. jogszabály által előírt kötelezettségeinek teljesítésének érdekében is kezeljük. Ez megkívánja, hogy többek közt a hatóságokkal szembeni közzétételi kötelezettségek teljesítése, valamint a kereskedelmi és adójogi rendelkezések által előírt adatkezelési követelmények (pl. könyvelési dokumentumok és a számviteli nyilvántartások megőrzési ideje) betartása érdekében adatkezelést végezzünk. 

Az adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) c) pont 

A címzettek kategóriái 

A hatóságok megkövetelhetik tőlünk, hogy a fenti célokra átadjuk nekik az Ön adatait.

7. Az eljárások és ajánlatok fejlesztése 

Az adatkezelés célja 

Kommunikációs adatait és szerződéses adatait, valamint az esetleges önkéntesen megadott adatait folyamataink és ajánlataink optimalizálása érdekében kezeljük. 

Ennek részeként például bérbeadással kapcsolatos jelentéseket állítunk össze és értékelünk, kapacitástervezést végzünk a jármű elhelyezési eljárások fejlesztésének érdekében, adattárházat állítunk fel, a hibák forrásait elemezzük és helyesbítjük, és ügyfélelégedettségi felméréseket végzünk.

Ajánlataink és ügyfélszolgálatunk minőségének fejlesztésének érdekében törzsadatait és szerződéses adatait algoritmus alapján kezeljük, például azzal a szándékkal, hogy a jövendőbeli kölcsönzésekre és az ajánlataink elfogadási arányára való tekintettel profilokat hozzunk létre és valószínűségi értékeket állapítsunk meg.

Törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait az együttműködő partnerekkel és ügynökségekkel történő együttműködés, valamint a kapcsolódó eljárások és ajánlatok optimalizálása érdekében is kezeljük. 

Címekre vonatkozó, külső szolgáltatóktól érkező adatokat is kezelünk cím-adatbázisunk frissítésének és a szerződések kezeléséhez használt törzsadatok megerősítésének céljából. 

A fenti adatkezelés jogalapja 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja vonatkozik azokra az esetekre, amikor az eljárások és ajánlatok optimalizálására irányuló intézkedések megtételéhez hozzájárulás szükséges.

 GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben

Jogos érdekünk, amely szerint az Ön személyes adatait szolgáltatásaink és ügyfélszolgálatunk fejlesztésére használjuk fel, abból ered, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat kívánjuk nyújtani és fenntartható módon szeretnénk növelni ügyfeleink elégedettségét. 

A címzettek kategóriái 

Adatait, a következőkben leírt célokra, a következő címzettekkel közöljük: Informatikai szolgáltatók, telefonközpontok, kooperációs partnerek, utazási irodai partnerek és franchise partnerek.

8. Rendezvények és adományok 

Az adatkezelés célja 

Törzsadatait és kommunikációs adatait abból a célból is kezelhetjük, hogy meghívjuk Önt az ügyfélszolgálatunk és ügyfélmegtartási tevékenységünk részeként szervezett rendezvényekre. Törzsadatait és kommunikációs adatait jótékonysági célok érdekében is kezelhetjük (pl. adománykérés). 

A fenti adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja vonatkozik az ügyfélszerzés, az ügyfélkapcsolatok megerősítése és az üzleti ügyfelek kezelése céljából történő adatkezelésre. 

Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben Jogos érdekünk, amely szerint az Ön személyes adatait ügyfélszolgálati, ügyfélmegtartási és jótékonysági célokra használjuk fel, abból ered, hogy egyrészt a lehető legjobb szolgáltatásokat kívánjuk kínálni és fenttartható módon növelni szeretnénk ügyfeleink elégedettségét, másrészről pedig, hogy eleget tegyünk a nagyvállalati jellegünkből fakadó társadalmi felelősségünkből fakadó elvárásoknak. 

A címzettek kategóriái 

Üzleti ügyfeleinkkel kapcsolatos kapcsolattartási adatok, a következőkben leírt célokra, a következő címzettekkel közöljük: Informatikai szolgáltatók, telefonközpontok, rendezvényszervezők.

9. Cookie-k 

Az adatkezelés célja

Weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket a böngésző a webszerverről a merevlemezére másol. A cookiek olyan információkat tartalmaznak, amelyeket az Önhöz rendelt cookie domainjébe tartozó webszerver később visszaolvashat. A cookiek nem képesek programok futtatására és nem fertőzhetik meg számítógépét vírusokkal. 

A cookie-kkal és azok kikapcsolásával kapcsolatos további információk megtalálhatók az adott weboldal cookie szabályzatában (az adott cookie-címkében található linken keresztül, az „adatvédelmi szabályzat” menüpontban érhetők el).

A fenti adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja vonatkozik a kifejezett előzetes hozzájárulást igénylő, cookie-k használata céljából történő adatkezelésre. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) (szerződéskötést megelőző adatkezelés) és f) pontján alapul, ameddig a személyes adatok kezelése tart. 

Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben 

A weboldalunkon keresztül történő adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk az internetes kínálat optimalizálása, így a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása és az ügyfél-elégedettség növelése iránti kívánalmon alapul.

E: Adatok harmadik országokba való továbbítása 

Amennyiben szolgáltatásainkat harmadik országokban kölcsönözhető járművek foglalására használja, személyes adatait, valamint a további járművezetők személyes adatait továbbítjuk üzleti partnereinknek az adott harmadik országban. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha Ön harmadik országokban működő partnerprogramot vesz igénybe. Harmadik országban történt káreset és/vagy baleset esetén az Ön és a további járművezetők személyes adatait elküldhetjük az adott harmadik országban működő illetékes hatóságoknak és biztosítótársaságoknak. 

Adatainak harmadik országba való továbbítása az Európai Bizottság megfelelőségi határozatán alapul. Amennyiben az Európai Bizottság az adott harmadik országra vonatkozólag még nem adott ki megfelelőségi határozatot, úgy az adatok továbbítása a GDPR 46. (2) cikkelyében előírt megfelelő védelmi intézkedések mellett történik. A fent említett biztosítékokról másolatot kérhet az IMPERIAL NRG Kft-től. Harmadik országnak az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országok minősülnek. Az Európai Gazdasági Térség az Európai Unió tagállamaiból, valamint az úgynevezett Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiból (Norvégia, Izland és Liechtenstein) áll.

F: Az adattárolás időtartama és az adattárolás időtartamának kritériumai 

Az IMPERIAL NRG Kft. az Ön személyes adatait mindaddig tárolja, amíg az az adatgyűjtés és adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Amennyiben hat évig nem kölcsönöz az IMPERIAL NRG Kft.-től, ügyfélfiókját inaktivitás miatt töröljük. Törlést évente egyszer végzünk. Amennyiben az IMPERIAL NRG Kft. vállalatnak jogi kötelezettsége áll fenn személyes adatainak tárolását illetően, úgy adatait a jogszabály által meghatározott megőrzési idő végéig tárolja. Az üzleti dokumentumokat, amelyek a könyvelési dokumentumokat és számviteli nyilvántartásokat is tartalmazzák (a számlákat is beleértve), legfeljebb 10 évig őrizzük. Ezen időszak alatt adatai, amennyiben azok kezelése további célt nem szolgál, korlátozott használatba kerülhetnek a mindennapos műveletek során.

G: Az Önt megillető jogok

1. A GDPR 15–18. és 20. cikke szerint 

Ön jogosult – ésszerű időközönként – információt kérni általunk tárolt személyes adatairól (GDPR, 15. cikk). Tájékoztatást kérhet többek között arra vonatkozóan, hogy kezel-e az IMPERIAL NRG Kft. Önre vonatkozó adatokat, az érintett adatok kategóriáiról, és az adatkezelés céljáról. Kérésére az IMPERIAL NRG Kft. másolatot küld Önnek az általa kezelt személyes adatokról. 

Ön ugyanakkor jogosult továbbá arra is, hogy az IMPERIAL NRG Kft. vállalatot felhívja az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésére (GDPR, 16. cikk). 

Ön továbbá jogosult arra, hogy kérvényezze az IMPERIAL NRG Kft. vállalattól az Önre vonatkozó személyes adatok törlését (GDPR, 17. cikk). Bizonyos körülmények között kötelesek vagyunk törölni személyes adatait, így például akkor, ha azokra már nincs szükség annak a célnak kapcsán, amelynek okán azok begyűjtésre vagy kezelésére kerültek, ha Ön visszavonja hozzájárulását, amelyre a kezeléshez szükség van, vagy ha a személyes adatok törvénytelen módon kerültek kezelésre. Az IMPERIAL NRG Kft. a 17. cikkben meghatározott esetekben nem köteles törölni a személyes adatokat, például amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez vagy a jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

Bizonyos körülmények fennállása esetén kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk). Ilyen körülménynek minősül például az, ha Ön vitatja személyes adatainak pontosságát és nekünk ennek kapcsán felül kell vizsgálnunk azt. Ilyen esetekben az ügy tisztázásáig kötelesek vagyunk tartózkodni személyes adatainak további kezelésétől, a tárolásuk kivételével. 

Amennyiben Ön más járműkölcsönző vállalat mellett dönt, úgy jogosult, hogy hozzájárulása vagy velünk kötött szerződéses megállapodása nyomán megadott adatait géppel olvasható formátumban megkapja, vagy felkérjen minket azok adott, Ön által választott harmadik félnek való továbbítására, szintén géppel olvasható formátumban (Adathordozhatósághoz való jog, GDPR, 20. cikk).

2. Nincs szerződésen vagy jogszabályon alapuló kötelezettség az adatszolgáltatásra vagy következmény az adatszolgáltatás elmulasztása esetén

Önt sem szerződés, sem jogszabály nem kötelezi személyes adatainak megadására. Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy velünk járműkölcsönzési szerződést nem köthet, és általunk nyújtott szolgáltatást nem vehet igénybe, amennyiben nem járul hozzá a kért adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez a fent meghatározott célok érdekében. 

3. A GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog 

Amennyiben adatainak az IMPERIAL NRG Kft. által történő kezelése közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR, 6. cikk (1) cikk (e) pontja), vagy amennyiben arra az IMPERIAL NRG Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez van szükség, úgy Ön bizonyos körülményekre való hivatkozással adatai kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Az IMPERIAL NRG Kft. ekkor megszünteti az adatkezelést – kivéve olyan kényszerítő erejű jogos okok, esetén, amely az adatkezelés megszüntetésének okát felülírja. 

Bármikor, korlátozás nélkül megtilthatja személyes adatai közvetlen reklámozás céljára történő felhasználását.

4. A hozzájárulás visszavonásának joga időbeli korlátozás nélkül 

Amennyiben az IMPERIAL NRG Kft. által végzett adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy Ön jogosult megadott hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a hozzájárulás megadása és visszavonása közötti időszakban végzett adatkezelés jogszerűségére.

5. Panasztételhez való jog 

A GDPR 77. cikke szerint jogosult panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. 

Panaszait kérjük, a következő címre küldje: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefonszám:06-1/391-1400 fax:06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://naih.hu/index.html